Takaisin uutisiin

Asiakaslähtöisyys ja laatu keräsivät kiitosta asiakastyytyväisyyskyselyssä

Levypyörä teetti syksyllä 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa esiin nousi erityisesti tyytyväisyys Levypyörän tuotteiden räätälöitävyyteen ja kykyyn vastata asiakkaiden tarpeisiin. Myös tuotteiden laatu, palvelualttius, ystävällisyys ja asiantuntemus saivat kiitettävät arvosanat kyselyyn vastanneilta. Valtaosa vastanneista koki, että yhteistyö Levypyörän kanssa edistää organisaation liiketaloudellisten tavoitteiden toteutumista ja oli halukas suosittelemaan Levypyörää yhteistyökumppanina. Niin ikään moni vastaajista koki, että Levypyörän toiminta on parantunut viimeisen vuoden aikana.

”Tämä oli meille arvokasta palautetta”, kiittelee kaksi vuotta yhtiötä luotsannut toimitusjohtaja Lars Ojansuu. Hänen mukaansa yhtiössä on tehty paljon töitä laadun parantamiseksi kaikilla osa-alueilla.
”Ensin keskityimme tuotteiden laadun varmistamiseen. Sen jälkeen otimme tarkastelun kohteeksi prosessien laadun ja tehokkuuden, jotta läpimenoajat ja raportointi saadaan toivotulle tasolle”.

Vuoden 2018 kehitystehtävä oli palvelun laatu. Levypyörässä se ymmärretään asiakaslähtöisyytenä. Kyselyssä esiin noussut kokemus Levypyörän toiminnan parantumisesta vuoden aikana kertoo Ojansuun mukaan oikeanlaisesta tekemisestä. ”Meillä on koulutettu esimiehiä ja lanseerattu uudenlainen päivittäisjohtamismalli, mikä on selvästi vienyt asioita oikeaan suuntaan”.
Eikä vain asiakkaiden mielestä, Ojansuu huomauttaa. ”Palvelulupaukseemme ”Kun vakio ei riitä” on tartuttu uudella tarmolla myös sisäisesti.  Työntekijät ovat olleet hyvin motivoituneita kouluttautumaan, kehittymään ja miettimään, millä kaikilla tavoilla voimme olla entistä parempia – sekä työpaikkana että asiakaspalvelijoina”.

Kehitykseen ja koulutukseen panostetaan Levypyörässä vahvasti myös tänä vuonna. ”Vastaukset kertoivat, että suunta on ollut oikea, joten nyt vain entistä tarmokkaammin eteenpäin. Tavoitteenamme on kuitenkin olla maailman paras asiakaspalvelija”, Ojansuu toteaa vaatimattomasti.

Kaikkea tekemistä ohjaa yhtiön slogan ”Kun vakio ei riitä”.
”Meillä on hyvä ja velvoittava palvelulupaus, josta riittää ammennettavaa yhtiön kaikkiin toimintoihin. Tämän vuoden tavoitteemme on, että sloganin merkitys kirkastuu entisestään niin asiakkaille kuin sisäisestikin”.

Ota yhteyttä